Екскурзија VII разреда – 2015.

23.5.2015. године ОШ „Браћа Миленковић“ у Шишави организовала је једнодневну екскурзију. Пут Копаоника кренуло се у раним јутарњим часовима. Већи део дана ученици су провели на Копаонику уживајући у ски-центру, а по повратку посећен је Дом за ученике средњих школа Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.5/15 дел. број 136  од 21.05.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –добра  бр.05/2015- набавка намерница за ужину ученика у матичној Прочитај више…

Jавнa набавкa мале вредности-добро-набавка ужине за ученике

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку набавке мале вредности бр. 2/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.141 од 22.04.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –радова  бр.02/2015- замена столарије у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић Прочитај више…

Јавна набавка услуга – Замена столарије у матичној школи

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 104 од  дана 24.03.2015. године и решења о образовању Комисије Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Директор Основне школе „Браћа Миленковић“ донео је одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015. Преузмите: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Приредба поводом Светог Саве 2015.

И ове школске године ОШ „Браћа Миленковић“ у Шишави школску славу „Свети Сава“ прославила је у добром расположењу. У уторак, 27.1.2015. год. у 11 часова свечану приредбу, химном Светог Саве, отворио је школски хор. Главни актери ове манифестације били су Прочитај више…

Јавна набавка услуга – Услуге друмског превоза

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга Прочитај више…