За квалитетан и стручан рад основне школе „Браћа Миленковић“ брине следеће особље: