2023.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ> 
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА ОШ „ БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ ШИШАВА можете преузети овде.


2022.


ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –

Набавка добара намерница за ужину  за ученике ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава ЈН бр. 8/2022 можете преузети овде.


План јавних набавки за 2022.годину можете преузети овде.


НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ „
БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ И ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ ПУ „ МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ ДО 31.12.2022.ГОД.

 1. Одлука

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ „
БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ И ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ ПУ „ МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ ДО 31.12.2022.ГОД.

 1. Позив за подношење понуда и конкурсна документација

2021.

Набавка радови – замена крова и столарије на објекту ђачке кухиње ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава

 1. Одлука о избору понуђача

 


Набавка и уградња ПВЦ-е столарије у издвојеном одељењу у Средору

 1. Одлука о избору понуђача

Набавка радова–на замени кровног покривача и столарије на објекту ђачке кухиње ОШ „ Браћа Миленковић“ у Шишави– НР 9/21

 1. Позив и конкурсна документација

Набавка радови–набавка и уградња ПВЦ-е столарије објекта у издвојеном одељењу у Средору– НР 8/21

 1. Позив и конкурсна документација

Реконструкција крова објекта у издвојеном одељењу у Средору

 1. Одлука о избору понуђача

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –

Набавка радова – реконструкција крова објекта у издвојеном одељењу у Средору

 1. Позив и конкурсна документација

Jавнa набавкa- исхрана ученика

 1. Одлукa о избору понуђача 

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –

Набавка намерница за ужину

 1. Позив и конкурсна документација

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –

Набавка радова – реконструкција крова објекта у издвојеном одељењу у Средору  – НР 6/21

 1. Позив и конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – школске клупе и столице

 1. Позив и конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр.3 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – огревно дрво

 1. Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр.4 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – угаљ

 1. Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и превоз и радника и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце до 31.12.2021. год

 1. Позив и конкурсна документација

Записник о отварању понуда – Набавка намерница за ужину ученика у ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава у школској 2020/21 години.

 1. Записник

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – исхрана ученика у 2020/21 години.

 1. Позив и конкурсна документација

Одлуку о додели уговора  бр. 1/2020 можете преузети овде.

 1. Одлука

Набавка услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2020.

 1. Позив за подношење пријава
 2. Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци – набавка намерница за ужину можете преузети овде.

 1. Обавештење о закљученом уговору

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2019 можете преузети овде.

 1. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2019 

Набавка намерница за ужину ученика у  ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава  у школској 2019/20 години.

 1. Позив за подношење пријава
 2. Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора у вези услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2019. годину можете преузети овде.

 1. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2019

Набавка услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2019.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Набавка услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2018.

 1. Конкурсна документација

Јавна набавка бр 2/17 – Набавка намерница за ужину ученика у школској 2017/18.години

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у вези услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2017.

 1. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2017

Набавка услуге превоза ученика и радника школе „Браћа Миленковић“ и деце ПУ „Милка Диманић“ Власотинце за 2017.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД  I – VIII  РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017. год.
Преузмите:

 1. Упутство за формирање понуде за организовање екскурзије ученика од I – VIII разреда у школској 2017. год.