1. Драган Стојиљковић, домар – ложач
  2. Малина Јанковић, сервирка
  3. Бисерка Веселиновић, помоћни радник
  4. Словка Стојиљковић, помоћни радник
  5. Наташа Светозаревић, помоћни радник
  6. Александра Митић, помоћни радник (истурено одељење Средор)