МИСИЈА
Мисија наше школе је да негујемо и надограђујемо постојеће добре односе са окружењем, а у оквиру школе однос између ученика и наставника, као и лични развој ученика.
ВИЗИЈА
Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и ефикасна, да применом нових наставних метода и савремене информационо- комуникационе технологије стручни кадар реализује прилагођене наставне планове и програме, уважавајући индивидуалне способности ученика. Хоћемо да наша школа буде привлачна, ефикасна и атрактивна за ученике, родитеље и локалну заједницу и да из ње деца излазе спремна за даље школовање и свакодневницу која их чека.