1. Татјана Каруовић, професор разредне наставе
 2. Љубиша Станковић, професор разредне наставе
 3. Винка Михајловић, наставник разредне наставе
 4. Милица Цветковић, професор разредне наставе (истурено одељење Липовица)
 5. Винка Михајловић, професор разредне наставе (истурено одељење Средор)
 6. Ирена Миленковић, професор српског језика
 7. Новица Станковић, наставник руског језика
 8. Љиљана Стаменковић, наставник руског језика
 9. Слађана Јовић, професор енглеског језика
 10. Верица Стојановић, професор енглеског језика
 11. Јован Спасић, професор ликовне културе
 12. Анђица Анђелковић, наставник музичке културе
 13. Александар Јовановић, професор историје
 14. Константин Миладиновић, професор математике и информатике
 15. Љубиша Петровић, наставник физике и хемије
 16. Весна Митић, професор биологије
 17. Лиљана Светозаревић, професор техничког и информатичког образовања
 18. Јадранка Стаменковић, професор географије
 19. Владица Недељковић, професор ликовне културе
 20. Јелена Петковић, вероучитељ
 21. Гордана Лепојевић, наставник физичког васпитања
 22. Наташа Цекић – Обогаћен једносменски рад