НАСТАВНО ОСОБЉЕ
1. Татјана Каруовић, професор разредне наставе
2. Љубиша Станковић, професор разредне наставе
3. Ивана Цветковић, професор разредне наставе
4. Милица Цветковић, професор разредне наставе (издвојено одељење
Липовица)
5. Винка Михајловић, наставник разредне наставе (издвојено одељење
Средор)
6. Ирена Миленковић, професор српског језика
7. Новица Станковић, наставник руског језика
8. Милица Стајковић, професор енглеског језика
9. Верица Стојановић, професор енглеског језика
10. Јован Спасић, професор ликовне културе
11. Анђица Анђелковић, наставник музичке културе
12. Александар Јовановић, професор историје
13. Константин Миладиновић, професор математике и информатике
14. Љубиша Петровић, наставник физике и хемије
15. Весна Митић, професор биологије
16. Лилјана Светозаревић, професор техничког и информатичког
образовања
17. Јадранка Ђокић, професор географије
18. Бојан Спасић, професор ликовне културе
19. Јелена Петковић, вероучитељ
20. Гордана Лепојевић, наставник физичког васпитања
21. Ивана Павловић, библиотекар