ОШ“Браћа Миленковић“ образовно-васпитну делатност остварује као самостална школа и то матична школа у Шишави и два издвојена одељења у Липовици и Средору. Издвојена одељења Липовица и  Средор, као и матична школа своју делатност остварују у посебним школама. Школски објекти без обзира што су старијег датума испуњавају услове за обављање делатности.

У матичној школи настава се изводи у седам класичних учионица и једне специјализоване учионице која се користи  као кабинет за информатику, библиотека , наставничка канцеларија, просторија за рад административно- финансијске службе, канцеларија директора и педагога школе као и простран ходник који је увек сређен и богат цвећем.У школи недостаје фискултурна сала.

У издвојеном одељењу у Средору од две просторије користи се као учионица једна и не постоје спортски терени, у издвојеном одељењу у Липовици од три просторије као учионица користи се једна, једна се користи kao сала за физичко васпитанје у зимским данима док трећу просторију користи Предшколска устенова “Милка Диманић“, постоји спортски терен.

При школи је формирана школска библиотека са преко 4 000 књига.

У матичној школи постоји централно грејање, док се издвојена одељења загревају пећима на чврсто гориво.

Матична школа користи воду из градског водовода док се издвојена одељења снабдевају водом из сеоских водовода .

У саставу школе је ђачка кухиња са трпезаријом где топли оброк добија велики број наших ученика.

У школској 2007/2008. години при матичној школи је изграђен савремени санитарни чвор . У издвојеним одељењима- у Средору од школске 2018/2019.год је изграђен модеран санитарни чвор у склопу школе, док у Липовици ученици користе пољски санитарни чвор. И у овом издвојеном одељењу се планира реконструкција санитарног чвора.

Посебна пажња се поклања еколошком уређењу школе како ентеријера тако и екстеријера.Заједно са месним заједницама Доња Ломница и Шишава у школском дворишту је постављен “Парк пријатељства“ са љуљашком, клацкалицама, тобоганом и клупама, асфалтиран je фудбалски и одбојкашки терен.

Школске 2014/2015.год. замењена је столарија на комплетном објекту школе, као споља тако и унутра, срествима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

2014.год. у школи је било спољашње вредновање од стране МПНТ и школа је оцењена оценом 3.

Пре почетка школске 2018/2019.године, за време летњег распуста урађена је реконструкција старог дела зграде, урађени су нови спуштени плафони, а комплетна школа обложена је изолацијом и фасадом.