logoОдобрењем од Tурске владе школа је отворена 1857. године у кући Константиновића у Шишави. Учитељ је био из Смедерева. На захтев Бугара, Турци су учитеља отерали из села и довели Бугарина за учитеља. 1858.год. Учитељ изненада умире , а Турци школу затварају. Школа у Шишави почиње да ради 1922.године. Школу похађају ученици из Шишаве, Доње Ломнице и Средора. Школа је имала три учионице и ходник, два стана за учитеље и подрумске просторије. Од 1929.године школа носи назив “Шишавачко-Ломничка“ основна школа. Све до 1928.године у школи је радио један учитељ Божидар, а касније Кристина Милојковић, Војислав Фишић и Алекса Маркешић .
Школа је радила за све време трајања рата. Од 1945.године школа носи назив Основна школа “Шишава“.
Школске 1953/54. радило је и једно одељење петог разреда, а у идућој школској години и једно одељење шестог разреда.
1958.године школа добија истурена одељења у Стајковцу, Скрапежу, Рајном Пољу, Липовици Црној Бари, Конопници и Комарици. Школа прераста у седмогодишњу, школске 1959/60.године и добија назив ОШ“Мија Миленковић“Шишава. Школске 1960/61.године школа прераста у осмогодишњу школу.
Како није било довољно учионица у постојећој згради 1963/64.године уз потојећу школу дограђене су још три учионице. На седници Наставничког већа донета је одлука да се од 1964.године дан ослобоћења Власотинца 10.октобар слави као дан школе.
1966.године истурено одељење у Рајном Пољу издваја се из састава школе у Шишави, а школске 1968/69.године одељење у Комарици припаја се школи у Присијану. Школске 1970/71.године истурена одељења у Стајковцу и Конопници припајају се ОШ“Синиша Јанић“ у Власотинцу.
Почетком школске 1984/85.године школа добија назив ОШ“Браћа Миленковић“ Шишава.