1. Биљана Нисић, секретар школе (дипломирани правник)
  2. Гордана Димитријевић, шеф рачуноводства (дипломирани економиста)