Ритам радног дана

Настава у школској 2018/2019. години почиње 03.септембра у 7.45 часова, а у издвојеним одељењима у 8,00 часова. Рад у централној школи и подручним одељењима одвијаће се у једној смени.

Матична школа

Час траје 45 минута по следећем распореду:

Преподневна смена
Час Почетак Завршетак Одмор
1. 7:45 8:30 20
2. 8:50 9:35 5
3. 9:40 10:25 5
4. 10:30 11:15 10
5 11:25 12:10 5
6. 12:15 13:05  

Издвојена одељења

Преподневна смена
Час Почетак Завршетак Одмор
1. 8:00 8:45 20
2. 9:05 9:50 5
3. 9:55 10:40 5
4. 10:45 11:30 15
5 11:45 12:30 5
6. 12:35 13:20  

Ритам рада наставног и ненаставног особља

Долазак у школу 15 минута пре почетка наставе, а одлазак након завршетка наставе,односно реализације појединачних обавеза и задужења. Дежурни наставници долазе 30 минута пре почетка наставе. Рад дежурних наставника одвијаће се по посебном распореду.

О раду, задужењима дежурних наставника водиће се посебна књига дежурства.

Директор, педагог, секретар и библиотекар ће радити од 7 – 15 часова. Помоћни радници у матичној школи радиће од 6 – 14 часова, а помоћни радници у одвојеним одељењима временском термину од 7 – 14 часова уз прерасподелу радног времена

сразмерно проценту ангажовања радника.

Ложач парног котла радиће по посебном распореду уз прерасподелу радног времена.