Тим за заштиту ученика од насиља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ◘ Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини Прочитај више…

Ритам радног дана

Ритам радног дана Настава у школској 2018/2019. години почиње 03.септембра у 7.45 часова, а у издвојеним одељењима у 8,00 часова. Рад у централној школи и подручним одељењима одвијаће се у једној смени. Матична школа Час траје 45 минута по следећем распореду: Преподневна смена Час Почетак Завршетак Одмор 1. 7:45 8:30 Прочитај више…