Основна школа „Браћа Миленковић“ Шишава

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Школска 2022 – 2023. година

 

1.Владислав Горуновић, директор школе

2.Маја Јовић, педагог и координатор тима

3.Биљана Нисић, секретар

4.Ивана Цветковић, учитељ

5.Милица Стајковић, наставник

6.Константин Миладиновић, наставник

7.Милица Цветковић, учитељ ИО Липовица

8.Винка Михајловић, учитељ ИО Средор

9.Весна Благојевић, родитељ

10М.И, члан Ученичког парламента 

11.С.М., члан Ученичког парламента

12.Драган Стојиљковић, помоћни радник

 

Насиље можете пријавити било ком члану Тима.

 

Телефон: 016 875 977

Електронска адреса: ossisava@gmail.com

 

Насиље првог нивоа можете пријавити одељењском старешини, а ако је потребно и стручном сараднику- педагогу;

 

Насиље другог и трећег нивоа можете пријавити одељењском старешини или било ком члану Тима.