Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Директор Основне школе „Браћа Миленковић“ донео је одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015. Преузмите: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Приредба поводом Светог Саве 2015.

И ове школске године ОШ „Браћа Миленковић“ у Шишави школску славу „Свети Сава“ прославила је у добром расположењу. У уторак, 27.1.2015. год. у 11 часова свечану приредбу, химном Светог Саве, отворио је школски хор. Главни актери ове манифестације били су Прочитај више…

Јавна набавка услуга – Услуге друмског превоза

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга Прочитај више…

Оглас за прикупљање понуда за извођења екскурзија и једнодневних излета I-VIII разреда у школској 2015. години

На основу Правилника о  програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“-„Прсветни гласник“бр.7/10), и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у Основној школи Министарство просвете , бр.610-00-790/2010-01 Основна школа „Браћа Миленковић“у Прочитај више…

Јесењи вашар

25. 11. 2014. с почетком у 12 часова одржан је, у просторији трпезарије, ОШ “Браћа Миленковић“ јесењи вашар. Ученици од првог до осмог разреда припремили су понуде које су продавали родитељима, наставницима и осталим присутним гостима. На вашарској понуди било Прочитај више…

Извештај о спољашњем вредновању

УВИДОМ У ШКОЛСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТИМА ЗА СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА , ПРИСУСТВОМ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ДОДАТНИМ УВИДОМ У ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ ШКОЛИ ( 05. И О6.11.2014. ГОД. ), КАО И ОБАВЉЕНИМ ИНТЕРВЈУИМА СА УЧЕНИЦИМА Прочитај више…

Песнички час 14.11.2014.

У ОШ ”Браћа Миленковић” у Шишави 14.11.2014.године одржан је песнички час који су приредили песници гости Дејан Алексић, Гордана Тимотијевић и Милоје Радовић. Дружењу су присуствовали ђаци основне школе. Путем песничких игара песници су интерактивно анимирали ученике. У игри загонетки, Прочитај више…

Пројекат Павлос

Пројекат удружења “Павлос“ у сарадњи са ОШ “Браћа Миленковић“ у Шишави, организовао је еколошку акцију „Озеленимо своје окружење“ где се садило дрвеће генерације. Ученици ове школе, уз помоћ и присуство наставника, провели су суботње преподне у пријатном дружењу. Школски парк Прочитај више…