4.12.2015. у ОШ ,,Браћа Миленковић“ у Шишави је одржан семинар ,,Родитељи и ми“. Наставници су се ангажовали у радионицама које су имале за циљ истицање принципа успешне комуникације између наставника и родитеља. Значај сарадње између наставника и родитеља, као једног од најважнијих фактора у процесу образовања и васпитања деце, је био полазна тачка за проналажење решења приликом потенцијалних потешкоћа у комуникацији између школе и породице. С обзиром на то да су развој и добробит детета на првом месту и захтевају залагање обе стране, потребно је да родитељи и наставници уложе заједничке напоре да деци буду највећа подршка.

Категорије: Новости