Пројектна настава на тему Видим кроз четири годишња доба у мом месту.
Издвојена одељења у Липовици и Средору.