„Видим кроз четири годишња доба у мом месту“- пројектна настава II део, Липовица.