Упис првака 2018/19. године

Поштовани родитељи будућих првака                                    

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину почеће 1. априла 2018. године сваког радног дана од 8 – 14 часова и то:
–        лично, у канцеларији педагога и секретара школе.

 

Обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 од 29.9.2017.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. у школску 2018/19. години се уписују деца рођена од 1. марта 2011. до 1. марта 2012. године.

 

Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година . За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2012.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2018. године.

 

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима (чл.22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, СГРС бр. 88/2017 од 29.9.2017.). Школа ће, у складу са законом, обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе у законском року. Захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару или директору школe.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:
–        Извод из матичне књиге рођених ( копија)
–        Потврда лекара о здравственом стању детета
–        Уверење предшколске установе о похађању предшколског програма(по издавању потврде)
За сва питања и дилеме, можете нас позвати на телефон 875-977,  или писати на:  ossisava@gmail.com   

Категорије: Новости