Поводом Међународног дана књиге данас је у нашој школи реализована акција „Читајмо гласно“ на позив Друштва школских библиотекара Србије, која се пети пут одржава у школама широм Србије. Једна мудрост каже „Кад отвориш књигу, отвори се срце“, а велико читалачко Прочитај више…

Засади дрво

У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Засади дрво“ и реализацији активности „Гледај како растемо“ које су првенствено намењене подизању степена информисаности и образовања деце и ученика о значају очувања животне средине, садњи садница и њиховом одржавању, као Прочитај више…

Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља „Дан розе мајица“ Чланови Ученичког парламента у сарадњи са педагогом школе, библиотекарком и наставницима ликовне културе скренули су пажњу својим вршњацима на овај дан.

Међународни дан матерњег језика 2022.

Душко Радовић је једном записао:“Волите српски језик сваког дана помало. Српски језик нема никога другог осим нас.“ Нека нам то буде подсетник да свакога дана негујемо наш језик. У оквиру пројекта“Обогаћен једносменски рад у школи“ ученици наше школе су са Прочитај више…

СВЕТИ САВА

СВЕТИ САВА Пригодним програмом обележена је школска слава „Свети Сава“ и додељене награде ученицима који су учествовали на ликовном конкурсу

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности

ПРА­ВИЛ­НИК О МЕ­РА­МА, НА­ЧИ­НУ И ПО­СТУП­КУ ЗА­ШТИ­ТЕ И БЕЗ­БЕД­НО­СТИ УЧЕ­НИКА ЗА ВРЕ­МЕ БО­РАВ­КА У ШКО­ЛИ И СВИХ АК­ТИВ­НО­СТИ КО­ЈЕ ОР­ГА­НИ­ЗУ­ЈЕ ОСНОВНА ШКО­ЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ „ШИШАВА  можете преузети овде.