ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Министарство просвете проследило је свим школама стручно упутство за организацију образовно-васпитног рада у у школској 2021/2022, и за основне и за средње школе.

Општине и градови сврставају се у зелену, жуту или црвену зону у зависности од степена ризика за преношење вируса, а то одређује и који ће модел наставе бити примењен – први, који подразумева наставу у школи, други, који је комбиновани (школа и онлајн) или трећи – настава на даљину (онлајн). Кључан је тим за школе који чине представници “Батута” и министарства здравља и просвете.

Препоручено је да свака школа која организује онлајн наставу користи платфоме као и у прошлој школској години, као и да се тежи да та настава буде у реалном времену. У самој школи мере превенције морају се поштовати у складу с моделом наставе, а вакцинисани наставници не морају да носе маске док не приђу ученику на 1,5 м. Ако се појави вирус, школа с надлежним заводом/институтом за јавно здравље тражи контакте.

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ПО ЗОНАМА

ЗЕЛЕНА ЗОНА – најнижи ризик за преношење вируса: < 50 нових случајева и < 3% позитивних – мањи степен ризика: 50 < 150 и 3% < 6%

ЖУТА ЗОНА – умерен степен ризика: 50 до < 300 и од 6% до < 15%

ЦРВЕНА ЗОНА – већи степен ризика: од 300 до ≤ 600 и од 15% до ≤ 25% – највећи ризик: > 600 и > 25%

*(бројеви и проценти су на 100.000 становника у последњих 14 дана)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЕНУ МОДЕЛА ПО ДАНИМА

УТОРАК – општински/градски штаб за ванредне ситуације обавештава школску управу о промени модела

СРЕДА – школска управа модел прослеђује тиму за школе до краја радног времена

ЧЕТВРТАК – тим за школе даје мишљење на достављене предлоге до краја радног времена

ПЕТАК – тим за школе сагласност за модел даје локалној самоуправи и мишљење доставља школској управи до 10 сати, а школа обавештава ученике, родитеље и запослене најкасније до 12 сати

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

МОДЕЛ 1 – НАСТАВА У ШКОЛИ

– настава у школи

– часови 45 минута

МОДЕЛ 2 – КОМБИНОВАНИ

– часови 45 минута

– ученици од 1. до 6. разреда имају наставу у школи

– ђаци 7. и 8. разреда комбинују наставу у школи и на даљину

– изузетно за ученике 5. и 6. може комбиновани модел кад је град/општина у црвеној зони

– ако одељење има више од 16 ученика, дели се у две групе – прва група

– настава у школи понедељак, среда и петак, а онлајн уторак и четвртак, друга група обрнуто

– групе и начини рада смењују се на недељном нивоу

– оцењивање у школи

АКО ЈЕ ГРАД/ОПШТИНА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ

– за ученике од 1. до 4. разреда часови у школи

– ако је у одељењу више од 16 ђака, подела у две у групе, часови 30 минута

– ако је у одељењу мање од 16 ђака, не деле се у групе и часови су 45 минута

– групе долазе у два термина (нпр. од 8 и од 10.45 или 11.15)

– препоручује се флексибилан или клизни распоред звоњења како би се спречиле гужве по ходницима

– ако се одељења деле на групе, ученици једне групе имају по четири часа дневно – сви часови обавезних предмета реализују се у школи и на отвореном (у дворишту) кад је то могуће по распореду

– изабрани предмети или у школи или на даљину

МОДЕЛ 3 – НАСТАВА НА ДАЉИНУ

– час 45 минута

– сви обавезни и изабрани предмети реализују се на даљину

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

МОДЕЛ 1

– настава у школи

– часови 45 минута

МОДЕЛ 2

– ако је у одељењу више од 16 ученика, деле се у две групе (понедељак, среда, петак у школи, уторак и четвртак онлајн, па се смењују на недељном нивоу)

– оцењивање у школи

– часови из једног предмета с већим недељним фондом могу да се организују као двочас или у блоку, како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру

– часови трају 45 минута

МОДЕЛ 3

– часови 45 минута

– може се примењивати и кад одређени број ученика из разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици да присуствује редовној настави

– обухвата и друге облике организованог рада

– индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну, допунску, припремну наставу и др.

КЉУЧНЕ МЕРЕ ПРОТИВ КОВИДА У ШКОЛАМА

  1. доследна и исправна употреба маски од стране свих
  2. физичка дистанца према могућностима школе
  3. хигијена руку и респираторна хигијена
  4. чишћење и дезинфекција простора школе

—————————————————————————————-

ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава школску 2021/22.годину започеће реализацијом наставе 1. септембра 2021.године по I моделу, што подразумева:


– Образовно-васпитни рад организује се непосредно у просторијама школе.
– Настава се реализује за све ученике у одељењу истовремено
са почетком у 7.45h.

– Час наставе траје 45 минута.

– Сваки разред ће имати своју учионицу.

– Кабинет ће се користити само када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава, о чему ће ученици бити благовремено обавештени од стране наставника.

 

-Родитељски састанци за први и пети разред биће одржани у уторак , 31.августа у просторијама школе по следећем распореду:

  1. Први разред од 8.00h
  2. Пети разред од 9.00h.

 

Категорије: Новости