На основу Правилника о  програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“-„Прсветни гласник“бр.7/10), и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у Основној школи Министарство просвете , бр.610-00-790/2010-01 Основна школа „Браћа Миленковић“у Шишави,општина Власотинце расписује ОГЛАС за прикупљање понуда за извођења екскурзија и једнодневних излета I-VIII разреда у школској 2015. години.
Преузмите: