УВИДОМ У ШКОЛСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТИМА ЗА СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА , ПРИСУСТВОМ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ДОДАТНИМ УВИДОМ У ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ ШКОЛИ ( 05. И О6.11.2014. ГОД. ), КАО И ОБАВЉЕНИМ ИНТЕРВЈУИМА СА УЧЕНИЦИМА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА, РОДИТЕЉИМА, НАСТАВНИЦИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ, ДИРЕКТОРОМ И ЧЛАНОВИМА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, ИЗВРШЕНА ЈЕ ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ У ШИШАВИ, У 7 ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ.
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ ШИШАВА ОЦЕЊЕНА ЈЕ ОЦЕНОМ 3.
Категорије: Новости