„Обогаћен једносменски рад“- Евалуација човека, језика (говора) и културе🫧
🖇(међупредметно повезивање- биологија и српски језик и књижевност)
Категорије: Новости