Изменама календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да се зимски распуст завршава 15. јануара 2021. године, а да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године на целој територији Републике Србије.

На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, донетих на седници одржаној 11. јануара 2021. године, предвиђено је да се од почетка другог полугодишта школске 2020/2021. године, настава у основним школама организује на начин како је то прописано Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 / 2021. години и дописом о предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања.

За Ученике од петог до осмог разреда настава почиње од 7:30h, док ће за
ученике од првог до четвртог разреда почети од 11h.
Молимо вас да да се приликом доласка у школу придржавате прописаних мера заштите од сузбијања ширења вируса Covid-19.

Категорије: Новости