Ваннаставно особље

  1. Владислав Горуновић, директор школе (професор разредне наставе)
  2. Маја Јовић, стручни сарадник – педагог (дипломирани педагог)
  3. Слађана Јовић – професор енглеског језика, стручни сарадник – библиотекар
Основна школа "Браћа Миленковић" © 2015 Frontier Theme