Помоћно особље

  1. Новица Стојиљковић, домар – ложач
  2. Малина Јанковић, сервирка
  3. Бисерка Веселиновић, помоћни радник
  4. Словка Стојиљковић, помоћни радник
  5. Наташа Светозаревић, помоћни радник
  6. Александра Митић, помоћни радник (истурено одељење Средор)
Основна школа "Браћа Миленковић" © 2015 Frontier Theme